FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie  - KRS 0000467834 - Numer konta 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550
Sortuj wg daty
Filters
Data
Projekty
Sprawny Senior
"Sprawny senior III" to III edycja projektu zrealizowanego przez Fundację Puls-Med Blisko Ciebie w 2017 i 2018r. W czasie trwania poprzednich edycji projektu zaobserwowano, że, coraz częściej już u osób w wieku 55+pojawiają się problemy […]
Czytaj więcej
Sprawna Ja Amazonka
Celem projektu "Sprawna Ja ... Amazonka" jest zachęcenie mieszkanek Rybnika po przebytej chorobie nowotworowej piersi do aktywności poprzez udział w działaniach skierowanych na szeroko rozumianą rehabilitację. Dążeniem planowanych zachowań jest uzyskanie optymalnej sprawności psychoruchowej rybnickich […]
Czytaj więcej
Aktywni bez barier
Projekt "Aktywni bez barier" to projekt, który silnie wpisuje się w realizację zadania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i aktywizacji tych osób. Osoby niepełnosprawne doświadczają zależności oraz ograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym spowodowanego […]
Czytaj więcej
Sprawny Senior
Bądźcie aktywni bez względu na wiek! Kolejna edycja zajęć prozdrowotnych dla seniorek i seniorów w ramach projektu "Sprawny Senior" Program dla osób w wieku 60+.
Czytaj więcej
Sprawny Senior
Bądźcie aktywni bez względu na wiek! Kolejna edycja zajęć prozdrowotnych dla seniorek i seniorów w ramach projektu "Sprawny Senior" Program dla osób w wieku 60+.
Czytaj więcej
Trzeźwymi bądźmy
To program profilaktyki antyalkoholowej prowadzony wśród gimnazjalistów. Oprócz wykładów i prelekcji chcemy zaangażować młodzież w działanie poprzez wolontariat. Ponadto przygotowaliśmy dla niej szereg zajęć tanecznych, sportowych, jak również szkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
Czytaj więcej
Sprawny Senior
Program dla osób w wieku 60+. Cel działania to utrzymanie sprawności fizycznej seniorów, która zwiększy ich sprawność ruchową i ułatwi codzienne funkcjonowanie. W projekcie chcemy wykorzystać nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć ruchowych.
Czytaj więcej
Dziękuję - nie tyję
Projekt zakłada edukację dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania się oraz skutków zdrowotnych wywołanych otyłością i nadwagą. Uczniowie będą mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach ruchowo-sportowych prowadzonych przez specjalistów.
Czytaj więcej
Akadamia Wad Postawy - edycja druga
Akcja zakłada diagnostykę postawy ciała dzieci i młodzieży prowadzoną przez specjalistów w Centrum Rehabilitacji NZOZ Puls-Med. Badania wykonywane będą z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego - podoskopu.
Czytaj więcej
Akademia Odpowiedzialnej Ciąży
Akademia Odpowiedzialnej Ciąży - program skierowany jest do kobietw ciąży. Jego celem jest przeciwdziałanie problemowi spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne poprzez edukację prozdrowoną, aktywność fizyczną oraz promowanie odpowiedzialności w relacjach społecznych. Realizowane są trzy rodzaje […]
Czytaj więcej
Akademia Wad Postawy
Akademia Wad Postawy - celem zadania publicznego jest przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży rybnickich szkół i przedszkoli szeroko rozumianej akcji promocji zdrowia. Zakłada on wyrabianie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich […]
Czytaj więcej
Senior Blisko Ciebie
Senior Blisko Ciebie - celem projektu było uświadomienie osobom wchodzącym w jesień życia, jak ważna jest aktywność zarówno umysłowa, jak i fizyczna. Przeprowadzone zajęcia tematyczne wzmocniły pozycję seniora w społeczeństwie, zajęcia ruchowe poprawiły sprawność fizyczną, […]
Czytaj więcej
Świąteczna Paczka dla Seniora
Świąteczna Paczka dla Seniora – od 2013 roku cyklicznie prowadzimy w rybnickich szkołach i przedszkolach zbiórkę artykułów żywnościowych, które przekazywane są w formie paczek świątecznych pacjentom hospicjum domowego i opieki długoterminowej.
Czytaj więcej
I Kwesta Listopadowa
Kwesta Listopadowa – Od 2014r. na rybnickich cmentarzach komunalnych prowadzimy zbiórkę pieniędzy. Zebrane datki przeznaczone są na zakup sprzętu do hospicjum domowego w Rybniku, którego siedziba mieści się w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66.
Czytaj więcej
Talent mimo wszystko
Talent mimo wszystko – projekt, którego celem było ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież. W ramach tego projektu przeprowadzono zajęcia edukacyjne w rybnickich szkołach średnich dla młodzieży oraz dla rodziców. Młodzież nakręciła filmik […]
Czytaj więcej
Dzień Dużej Rodziny
Dzień Dużej Rodziny - przebadano 50 osób z rodzin wielodzietnych posiadających Karty Duża Rodzina
Czytaj więcej
Akcja Puls-Med w twoim mieście
„Akcja Puls-Med w twoim mieście” w której wzięło udział łącznie 1118 osób. Celem projektu był szereg bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Rybnika, Rydułtów i Pszowa. Uczestnicy skorzystali z takich badań jak: badanie krwi i cukru, […]
Czytaj więcej
Sprawna Ja Amazonka
Celem projektu "Sprawna Ja ... Amazonka" jest zachęcenie mieszkanek Rybnika po przebytej chorobie nowotworowej piersi do aktywności poprzez udział w działaniach skierowanych na szeroko rozumianą rehabilitację. Dążeniem planowanych zachowań jest uzyskanie optymalnej sprawności psychoruchowej rybnickich […]
Czytaj więcej
Aktywni bez barier
Projekt "Aktywni bez barier" to projekt, który silnie wpisuje się w realizację zadania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i aktywizacji tych osób. Osoby niepełnosprawne doświadczają zależności oraz ograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym spowodowanego […]
Czytaj więcej
Przekaż 1% naszej organizacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
NIP: 642 318 35 31
KRS 0000467834
TEL.: 32 42 40 620
TEL.: 785 565 001 - Wolontariat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram