FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie  - KRS 0000467834 - Numer konta 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550
Akademia Odpowiedzialnej Ciąży

Akademia Odpowiedzialnej Ciąży - program skierowany jest do kobietw ciąży. Jego celem jest przeciwdziałanie problemowi spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne poprzez edukację prozdrowoną, aktywność fizyczną oraz promowanie odpowiedzialności w relacjach społecznych. Realizowane są trzy rodzaje działań: cykl wykładów, zajęcia ruchowe oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Przekaż 1% naszej organizacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
NIP: 642 318 35 31
KRS 0000467834
TEL.: 32 42 40 620
TEL.: 785 565 001 - Wolontariat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram