FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie  - KRS 0000467834 - Numer konta 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550
Sprawny Senior

"Sprawny senior III" to III edycja projektu zrealizowanego przez Fundację Puls-Med Blisko Ciebie w 2017 i 2018r.

W czasie trwania poprzednich edycji projektu zaobserwowano, że, coraz częściej już u osób w wieku 55+pojawiają się problemy przewlekłych zmian narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka upadku.

Dlatego też " Sprawny senior III" to program, który ma na celu zarówno poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych metod w zakresie pracy nad prawidłową równowagą, stabilizacją i koordynacją, jak i ograniczenie niekorzystnych skutków upadków poprzez przeprowadzenie cyklu treningów na platformie balansowej oraz wykorzystane zostanie dodatkowo tor do nauki chodu. Zastosowanie platformy w znaczny sposób przyczyni się do poprawy reakcji psychomotorycznych oraz odczucia ruchu w przestrzeni, pozwoli na wyrobienie reakcji równoważnych, poprawy koordynacji ruchowej oraz polepszenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, dzięki wykorzystaniu toru do nauki chodu możliwe będzie przeprowadzenie nauki i reedukacji chodu, koordynacji chodu, treningu równowagi, treningu wydolnościowego. Do treningów zostanie dodatkowo wprowadzony trening ogólnorozwojowy aby wzmocnić i poprawić kondycję uczestników. Połączenie działań prowadzić będzie do wzrostu samodzielności, niezależności funkcjonalnej oraz poprawy jakości życia osób starszych, tak by nie stały się ofiarami wykluczenia.

Projekt skierowany jest do minimum 40 mieszkańców Rybnika i będzie realizowany w Rybniku, w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji NZOZ Puls-Med nieodpłatnie udostępnionych Fundacji na czas realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Miasto Rybnik.

Przekaż 1% naszej organizacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
NIP: 642 318 35 31
KRS 0000467834
TEL.: 32 42 40 620
TEL.: 785 565 001 - Wolontariat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram