FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie  - KRS 0000467834 - Numer konta 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550
Akademia Wad Postawy

Akademia Wad Postawy - celem zadania publicznego jest przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży rybnickich szkół i przedszkoli szeroko rozumianej akcji promocji zdrowia. Zakłada on wyrabianie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, wyrobienie prawidłowej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa oraz wdrożenie do rekreacji ruchowej elementów profilakjtyki i korekcji zaaburzeń zagrażających lub istniejących u młodych ludzi, opanowanie przez dzieci i młodzież oraz ich środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanego z wadą.

Przekaż 1% naszej organizacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
NIP: 642 318 35 31
KRS 0000467834
TEL.: 32 42 40 620
TEL.: 785 565 001 - Wolontariat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram