FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie  - KRS 0000467834 - Numer konta 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550
Senior Blisko Ciebie

Senior Blisko Ciebie - celem projektu było uświadomienie osobom wchodzącym w jesień życia, jak ważna jest aktywność zarówno umysłowa, jak i fizyczna. Przeprowadzone zajęcia tematyczne wzmocniły pozycję seniora w społeczeństwie, zajęcia ruchowe poprawiły sprawność fizyczną, a zajęcia samoobrony poprawiły poczucie własnego bezpieczeństwa oraz podniosły ocenę własnej wartości seniorów.

Przekaż 1% naszej organizacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
NIP: 642 318 35 31
KRS 0000467834
TEL.: 32 42 40 620
TEL.: 785 565 001 - Wolontariat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram