FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie  - KRS 0000467834 - Numer konta 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550
No ACF gallery field data found
Sprawna Ja Amazonka

Celem projektu "Sprawna Ja ... Amazonka" jest zachęcenie mieszkanek Rybnika po przebytej chorobie nowotworowej piersi do aktywności poprzez udział w działaniach skierowanych na szeroko rozumianą rehabilitację. Dążeniem planowanych zachowań jest uzyskanie optymalnej

sprawności psychoruchowej rybnickich amazonek. Rehabilitacja kobiet zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb w oparciu o wywiad kwalifikację do projektu, kondycję psychiczną i fizyczną oraz realne możliwości. Projekt obejmuje realizację następujących zadań: kwalifikację do projektu, wykłady tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe na bazie ćwiczeń fitness, metody Pilatesa oraz ćwiczeń relaksacyjnych, ocenę funkcjonalną.

W czasie wykładów podejmiemy tematy profilaktyki przeciwobrzękowej, kompresjoterapii i autodrenażu, samobadania piersi , diety w chorobie nowotworowej i po leczeniu onkologicznym, rozwiązywania problemów natury psychologicznej w chorobie nowotworowej i po leczeniu onkologicznym.

Projekt realizowany będzie w dwóch cyklach.

● Wszystkie działania prowadzone będę w Centrum Rehabilitacji NZOZ Puls-Med w Rybniku, która nieodpłatnie użyczy Fundacji swoich pomieszczeń oraz posiadany sprzęt.

● Zadanie realizowane będzie przez kadrę projektu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

● Autorzy projektu wierzą, że udział w planowanych przedsięwzięciach stanie się dla Rybniczanek nie tylko atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, poprawy samopoczucia ale też okazją do zawarcia nowych znajomości.

● Projekt współfinansowany ze środków finansowych Miasta Rybnika.

Przekaż 1% naszej organizacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
NIP: 642 318 35 31
KRS 0000467834
TEL.: 32 42 40 620
TEL.: 785 565 001 - Wolontariat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram