Nasze projekty

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie powstała dla niesienia wsparcia i pomocy środowiska lokalnego. Siłą Fundacji jest potencjał techniczny,  zwłaszcza ludzi z nią związanych: pielęgniarek, lekarzy i  fizjoterapeutów. Stale współpracujemy ze szkołami i instytucjami , firmami odpowiedzialnymi społecznie i innymi organizacjami, które wspierają nasze działania.

W realizowanych projektach i działaniach zleconych współpracujemy z administracją publiczną a także z samorządem lokalnym, który finanowo wspiera naszą działalność.

 Prowadzimy stałe akcje wspierające o dużym zasięgu, do których należą min:

„ Akcja Puls-Med w twoim mieście”

„ Prelekcje pielęgniarek i położnych”

„Dzień Dużej Rodziny”

„Świąteczna Paczka dla Seniora”

„Kwesta Listopadowa”

Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Rybnika przeprowadziliśmy następujące działania:

„Talent mimo wszystko”

„Senior Blisko Ciebie”

„Akademia Odpowiedzialnej Ciąży”

„Akademia Wad Postawy”  

Informacje o aktualnie realizowanych projektach znajdują się w zakładce WYDARZENIA.

Facebook FanPage