FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie  - KRS 0000467834 - Numer konta 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550
Budowa hospicjum ze wsparciem samorządowców

Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie nowego przetargu na budowę hospicjum stacjonarnego w Rybniku. Jednocześnie mocno tęsknimy za widokiem ekip budowlanych, które na działce przy ul. Barbórki w Niedobczycach będą kontynuowały realizację inwestycji. Wierzymy, że tym razem wszystko ułoży się zgodnie z harmonogramem i budynek hospicjum powstanie do końca przyszłego roku.

Jak wiadomo, na początku roku ze względu na nieterminową realizację zadania przez wykonawcę wstrzymano prace przy budowie rybnickiego hospicjum. Na szczęście mamy w mieście odpowiedzialnych samorządowców, którzy pomimo trudności, nie cofają swojego poparcia dla budowy hospicjum stacjonarnego. To dzięki ich głosom na ostatniej sesji rady miasta została przyjęta zmiana w wieloletniej prognozie finansowej miasta, zwiększająca środki na inwestycję o 14,2 mln zł. Wydatki na ten cel w wysokości 17,6 mln przeniesiono na 2024 rok. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, łączne nakłady na lata 2021-2025 zwiększą się do 40.138.868,09 zł. Chodzi tu o 10.004.932,39 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z budżetu miasta w wysokości 30.133.935,70 zł.

W kwocie 40 mln zł przeznaczonych na budowę hospicjum mieści się kwota 2.620.968,11 zł poniesiona w latach 2021-2022 na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, kwota 132.011,98 zł przeznaczona w bieżącym roku na rozliczenie końcowe z wykonawcą oraz koszty utrzymania budowy w wysokości 55.888 zł. Wartość robót budowlanych pozostałych do wykonania z uwzględnieniem wzrostu cen rynkowych to 35.000.000 zł. Do tego dojdą jeszcze koszty obsługi inwestycyjnej zadania (700.000 zł) oraz ewentualne rozliczenia z podwykonawcami (1.500.000 zł) i koszty sądowe (130.000 zł.)

Zawarcie umowy z nowym wykonawcą planuje się na przełom III i IV kwartału z okresem realizacji rzeczowej do końca 2024 r., natomiast rozliczenie końcowe zadania nastąpi w I kwartale 2025 r.

Przekaż 1% naszej organizacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
NIP: 642 318 35 31
KRS 0000467834
TEL.: 32 42 40 620
TEL.: 785 565 001 - Wolontariat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram