Sprawny Senior

Program dla osób w wieku 60+. Cel działania to utrzymanie sprawności fizycznej seniorów, która zwiększy ich sprawność ruchową i ułatwi codzienne funkcjonowanie. W projekcie chcemy wykorzystać nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć ruchowych.

Facebook FanPage