Wspierają nas

Współpraca firm i instytucji w działaniach Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie w Rybniku jest ważnym elementem sukcesu realizowanych przez nas zadań.  Pomoc może mieć różnorodny charakter: darowizn rzeczowych i finansowych wspierających działalność statutową Fundacji, świadczeń zgodnych z charakterem pracy danej firmy.

Chętne Firmy zapraszamy do współpracy

Facebook FanPage