Wolontariat

Wolontariat jest dobrowolną, świadomą działalnością na rzecz innych, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz ochoczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Potencjalnym Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pozytywnie działać i jest świadomy oczekiwań stawianych wobec jego osoby przez odbiorców jego aktywności społecznej.

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM

Źródło: Europejska Karta Wolontariusza

Korzyści z bycia wolontariuszem:

  • Rozwijanie posiadanych umiejętności,
  • Odkrywanie nowych talentów,
  • Nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
  • Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
  • Uzyskanie poczucia satysfakcji,
  • Pojawienie się w cv ważnej pozycji: bycie Wolontariuszem
  • Ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu.

Wolontariat jest ważny ponieważ:

- uczy wrażliwości na drugiego człowieka,

- jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy,

- daje możliwość warościowego spędzania wolnego czasu.

Wolontariat w Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie w Rybniku

Wolontariuszami naszej Fundacji są przede wszystkim uczniowie rybnickich szkół, którzy pomagają nam poprzez aktywny udział w prowadzonych przez nas akcjach.

Naszym celem jest również propagowanie wolontariatu wśród osób dojrzałych.

Jeżeli jesteś na emeryturze lub dysponujesz wolnym czasem, nie jest Ci obojętny drugi człowiek i chcesz zaangażować się we współpracę z innymi osobami, to zapraszamy do aktywności w ramach Wolontariatu.


                                       –  ZOSTAŃ NASZYM WOLONTARIUSZEM –

PAMIĘTAJMY, ŻE POMAGANIE JEST PIĘKNE, A NAJDROBNIEJSZY GEST MA SENS, BO ZMIENIA CZYJŚ ŚWIAT

DO POBRANIA:

- Kwestionariusz kandydata

- Zgoda rodziców lub opiekunów

Facebook FanPage