Świąteczna Paczka dla Seniora

Świąteczna Paczka dla Seniora – od 2013 roku cyklicznie prowadzimy w rybnickich szkołach i przedszkolach zbiórkę artykułów żywnościowych, które przekazywane są w formie paczek świątecznych  pacjentom hospicjum domowego i opieki długoterminowej.

 

Facebook FanPage