Sprawny Senior

"Sprawny senior III" to III edycja projektu zrealizowanego przez Fundację Puls-Med Blisko Ciebie w 2017 i 2018r.

W czasie trwania poprzednich edycji projektu zaobserwowano, że, coraz częściej już u osób w wieku 55+pojawiają się problemy przewlekłych zmian narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka upadku.

Dlatego też " Sprawny senior III" to program, który ma na celu zarówno poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych metod w zakresie pracy nad prawidłową równowagą, stabilizacją i koordynacją, jak i ograniczenie niekorzystnych skutków upadków poprzez przeprowadzenie cyklu treningów na platformie balansowej oraz wykorzystane zostanie dodatkowo tor do nauki chodu. Zastosowanie platformy w znaczny sposób przyczyni się do poprawy reakcji psychomotorycznych oraz odczucia ruchu w przestrzeni, pozwoli na wyrobienie reakcji równoważnych, poprawy koordynacji ruchowej oraz polepszenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, dzięki wykorzystaniu toru do nauki chodu możliwe będzie przeprowadzenie nauki i reedukacji chodu, koordynacji chodu, treningu równowagi, treningu wydolnościowego. Do treningów zostanie dodatkowo wprowadzony trening ogólnorozwojowy aby wzmocnić i poprawić kondycję uczestników. Połączenie działań prowadzić będzie do wzrostu samodzielności, niezależności funkcjonalnej oraz poprawy jakości życia osób starszych, tak by nie stały się ofiarami wykluczenia.

Projekt skierowany jest do minimum 40 mieszkańców Rybnika i będzie realizowany w Rybniku, w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji NZOZ Puls-Med nieodpłatnie udostępnionych Fundacji na czas realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Miasto Rybnik.

 

Facebook FanPage