Sprawna Ja Amazonka

Celem projektu "Sprawna Ja ... Amazonka" jest zachęcenie mieszkanek Rybnika po przebytej chorobie nowotworowej piersi do aktywności poprzez udział w działaniach skierowanych na szeroko rozumianą rehabilitację. Dążeniem planowanych zachowań jest uzyskanie optymalnej

sprawności psychoruchowej rybnickich amazonek. Rehabilitacja kobiet zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb w oparciu o wywiadkwalifikację do projektu, kondycję psychiczną i fizyczną oraz realne możliwości. Projekt obejmuje realizację następujących zadań: kwalifikację do

projektu, wykłady tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe na bazie ćwiczeń fitness, metody Pilatesa oraz ćwiczeń relaksacyjnych, ocenę funkcjonalną.

W czasie wykładów podejmiemy tematy profilaktyki przeciwobrzękowej, kompresjoterapii i autodrenażu, samobadania piersi , diety w chorobie nowotworowej i po leczeniu onkologicznym, rozwiązywania problemów natury psychologicznej w chorobie nowotworowej i po leczeniu

onkologicznym.

Projekt realizowany będzie w dwóch cyklach.

Wszystkie działania prowadzone będę w Centrum Rehabilitacji NZOZ Puls-Med w Rybniku, która nieodpłatnie użyczy Fundacji swoich pomieszczeń oraz posiadany sprzęt.

Zadanie realizowane będzie przez kadrę projektu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Autorzy projektu wierzą, że udział w planowanych przedsięwzięciach stanie się dla Rybniczanek nie tylko atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, poprawy samopoczucia ale też okazją do zawarcia nowych znajomości.

Projekt współfinansowany ze środków finansowych Miasta Rybnika.

Facebook FanPage