Senior Blisko Ciebie

Senior Blisko Ciebie - celem projektu było uświadomienie osobom wchodzącym w jesień życia, jak ważna jest aktywność zarówno umysłowa, jak i fizyczna. Przeprowadzone zajęcia tematyczne wzmocniły pozycję seniora w społeczeństwie, zajęcia ruchowe poprawiły sprawność fizyczną, a zajęcia samoobrony poprawiły poczucie własnego bezpieczeństwa oraz podniosły ocenę własnej wartości seniorów.

Facebook FanPage