Aktywni bez barier

Projekt "Aktywni bez barier" to projekt, który silnie wpisuje się w realizację zadania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i aktywizacji tych osób.
Osoby niepełnosprawne doświadczają zależności oraz ograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym spowodowanego izolacją i instytucjonalizacją pomocy.

Celem naszego projektu jest:

- uświadomienie możliwości podejmowania różnego rodzaju aktywności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w tym poruszających się na wózku inwalidzkim,

- zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń ruchowych poprzez utrzymanie siły mięśniowej na prawidłowym poziomie,

- zwiększenie samodzielności w życiu codziennym poprzez poprawę wydolności, siły mięśniowej, koordynacji i równowagi,

- integracja pacjentów poprzez ćwiczenia w grupie osób z podobnymi problemami funkcjonalnymi.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację zajęć ruchowych zarówno dla osób poruszających się samodzielnie, jak również poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Aby zwiększyć efektywność prowadzonych działań, program będzie prowadzony w dwóch cyklach.

W każdym cyklu uczestniczyć będzie 10 osób. Zakładamy udział 20 osób w całości projektu. Zajęcia prowadzone będą w pięcio osobowych grupach, 1 raz w tygodniu - 10 godzin treningu dla każdej z grup .

Projekt skierowany jest do maksymalnie 20 niepełnosprawnych mieszkańców Rybnika i będzie realizowany w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji NZOZ Puls-Med przy ul. Grunwaldzkiej w Rybniku nieodpłatnie udostępnionych Fundacji. Budynek Centrum Rehabilitacji wyposażony

jest w windę, co dodatkowo ułatwi dostęp do projektu osobom niepełnosprawnym. Czas realizacji projektu od marca do grudnia 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków finansowych Miasta Rybnika.

 

Facebook FanPage