Akademia Wad Postawy

Akademia Wad Postawy - celem zadania publicznego jest przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży rybnickich szkół i przedszkoli szeroko rozumianej akcji promocji zdrowia. Zakłada on wyrabianie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, wyrobienie prawidłowej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa oraz wdrożenie do rekreacji ruchowej elementów profilakjtyki i korekcji zaaburzeń zagrażających lub istniejących u młodych ludzi, opanowanie przez dzieci i młodzież oraz ich środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanego z wadą.

Facebook FanPage