Akademia Odpowiedzialnej Ciąży

Akademia Odpowiedzialnej Ciąży - program skierowany jest do kobietw ciąży. Jego celem jest przeciwdziałanie problemowi spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne poprzez edukację prozdrowoną, aktywność fizyczną oraz promowanie odpowiedzialności w relacjach społecznych. Realizowane są trzy rodzaje działań: cykl wykładów, zajęcia ruchowe oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych.

 

Facebook FanPage