Słów kilka o fundacji

         

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z siedzibą w Rybniku powstała w lipcu 2013 roku z inicjatywy lekarzy i pielęgniarek pracujących w medycznym hospicjum domowym.

Naszą misją jest niesienie pomocy chorym i ich rodzinom oraz wspieranie postaw wolontaryjnych w środowisku lokalnym. Fundacja oprócz działań na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej realizuje szereg zadań społecznych, edukacyjnych i profilaktycznych.

Jednym z głównych celów naszej organizacji jest promocja opieki paliatywnej i hospicyjnej. W 2016 roku Zarząd Fundacji rozpoczął starania zmierzające do wybudowania w Rybniku Hospicjum Stacjonarnego. Zainicjowaliśmy kampanię informacyjną, dzięki której o naszej inicjatywnie dowiedzieli się mieszkańcy regionu oraz władze samorządowe. Nasze zaangażowanie doprowadziło do pozyskania grona sojuszników, którzy finansowo, organizacyjnie i logistycznie wspierają fundację w realizacji jej celu.

Fundacja ściśle współpracuje z medycznym hospicjum domowym prowadzonym przez Przychodnię Puls-Med w Rybniku.

Od marca 2016r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 

Słów kilka o fundacji

PAMIĘTAJMY, ŻE POMAGANIE JEST PIĘKNE, A NAJDROBNIEJSZY GEST MA SENS, BO ZMIENIA CZYJŚ ŚWIAT

Podsumowanie III Rybnickiej Konferencji Medycznej

Podsumowanie III Rybnickiej Konferencji Medycznej

III Rybnicka Konferencja Medyczna za nami. Dziękujemy naszym prelegentom za wspaniałe wystąpienia, wszystkim uczestnikom za przybycie. Chwilę czasu znalazł również nasz prezydent Piotr ...
III Rybnicka Konferencja Medyczna

III Rybnicka Konferencja Medyczna

Fundacja Puls-Med BLISKO CIEBIE zaprasza na III Rybnicką Konferencję Medyczną „WIELOKIERUNKOWOŚĆ W SPECJALISTYCZNEJ OPIECE PALIATYWNEJ„ 25 kwietnia, godz. 9.00 - ...

Z naszej galerii

Facebook FanPage