Słów kilka o fundacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie w Rybniku została powołana w 2013r. i zarejestrowana pod nr KRS 0000467834.

Naszym głównym  celem  jest niesienie pomocy materialnej i merytorycznej chorym i ich rodzinom oraz wspieranie postaw wolontatyjnych  w środowisku lokalnym. Realizujemy także zadania publiczne min w obszarach: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Słów kilka o fundacji

PAMIĘTAJMY, ŻE POMAGANIE JEST PIĘKNE, A NAJDROBNIEJSZY GEST MA SENS, BO ZMIENIA CZYJŚ ŚWIAT

Z naszej galerii