Słów kilka o fundacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie w Rybniku została powołana w 2013r. i zarejestrowana pod nr KRS 0000467834.

Naszym głównym  celem  jest niesienie pomocy materialnej i merytorycznej chorym i ich rodzinom oraz wspieranie postaw wolontatyjnych  w środowisku lokalnym. Realizujemy także zadania publiczne min w obszarach: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Słów kilka o fundacji

PAMIĘTAJMY, ŻE POMAGANIE JEST PIĘKNE, A NAJDROBNIEJSZY GEST MA SENS, BO ZMIENIA CZYJŚ ŚWIAT

Świąteczna Paczka dla Seniora

Świąteczna Paczka dla Seniora

Chcieliśmy serdecznie podziękować Darczyńcom, dzięki którym coroczna zbiórka żywności "Świąteczna Paczka dla Seniora" po raz kolejny uraduje na Święta naszych ...

Z naszej galerii