Słów kilka o fundacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z siedzibą w Rybniku powstała w lipcu 2013 roku z inicjatywy lekarzy i pielęgniarek pracujących w medycznym hospicjum domowym.

Naszą misją jest niesienie pomocy chorym i ich rodzinom oraz wspieranie postaw wolontaryjnych w środowisku lokalnym. Fundacja oprócz działań na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej realizuje szereg zadań społecznych, edukacyjnych i profilaktycznych.

Jednym z głównych celów naszej organizacji jest promocja opieki paliatywnej i hospicyjnej. W 2016 roku Zarząd Fundacji rozpoczął starania zmierzające do wybudowania w Rybniku Hospicjum Stacjonarnego. Zainicjowaliśmy kampanię informacyjną, dzięki której o naszej inicjatywnie dowiedzieli się mieszkańcy regionu oraz władze samorządowe. Nasze zaangażowanie doprowadziło do pozyskania grona sojuszników, którzy finansowo, organizacyjnie i logistycznie wspierają fundację w realizacji jej celu.

Fundacja ściśle współpracuje z medycznym hospicjum domowym prowadzonym przez Przychodnię Puls-Med w Rybniku.

Od marca 2015r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego .

Słów kilka o fundacji

PAMIĘTAJMY, ŻE POMAGANIE JEST PIĘKNE, A NAJDROBNIEJSZY GEST MA SENS, BO ZMIENIA CZYJŚ ŚWIAT

Spotkanie Wolontariuszy

Spotkanie Wolontariuszy

  9 października odbyło się I spotkanie wolontariuszy po przerwie wakacyjnej. Dziękujemy za tak liczne przybycie i miło spędzony czas. Podczas spotkania omówiliśmy ...
Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie w ramach realizacji projektu "Dziękuję...nie tyję!".

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie w ramach realizacji projektu "Dziękuję...nie tyję!".

Zapraszamy! Dowiedz się więcej! Aktywność fizyczną połączymy z dobrą ...
"Dziękuję...nie tyję". - projekt Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie

"Dziękuję...nie tyję". - projekt Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie

Zapraszamy do przeczytania artykułu na portalu ...

Z naszej galerii

Facebook FanPage