Słów kilka o fundacji

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z siedzibą w Rybniku powstała w lipcu 2013 roku z inicjatywy lekarzy i pielęgniarek pracujących w medycznym hospicjum domowym.

Naszą misją jest niesienie pomocy chorym i ich rodzinom oraz wspieranie postaw wolontaryjnych w środowisku lokalnym. Fundacja oprócz działań na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej realizuje szereg zadań społecznych, edukacyjnych i profilaktycznych.

Jednym z głównych celów naszej organizacji jest promocja opieki paliatywnej i hospicyjnej. W 2016 roku Zarząd Fundacji rozpoczął starania zmierzające do wybudowania w Rybniku Hospicjum Stacjonarnego. Zainicjowaliśmy kampanię informacyjną, dzięki której o naszej inicjatywnie dowiedzieli się mieszkańcy regionu oraz władze samorządowe. Nasze zaangażowanie doprowadziło do pozyskania grona sojuszników, którzy finansowo, organizacyjnie i logistycznie wspierają fundację w realizacji jej celu.

Fundacja ściśle współpracuje z medycznym hospicjum domowym prowadzonym przez Przychodnię Puls-Med w Rybniku.

Od marca 2016r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego .

Słów kilka o fundacji

PAMIĘTAJMY, ŻE POMAGANIE JEST PIĘKNE, A NAJDROBNIEJSZY GEST MA SENS, BO ZMIENIA CZYJŚ ŚWIAT

Świąteczne spotkanie Wolontariuszy

Świąteczne spotkanie Wolontariuszy

Spotkanie świąteczne w siedzibie Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie uświetniła obecność ks. Marka Biernackiego. Wspaniale było w wesołym gronie bliżej się poznać, porozmawiać i zjeść coś ...
Zbiórka na rybnickim rynku 9 grudnia 2017r.

Zbiórka na rybnickim rynku 9 grudnia 2017r.

Zbiórka na rybnickim rynku 9 grudnia 2017r. Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim Darczyńcom za okazane wsparcie oraz naszym Wolontariuszom za poświęcony czas. Dzięki Wam ...

Z naszej galerii

Facebook FanPage