Słów kilka o fundacji

         

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 

Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z siedzibą w Rybniku powstała w lipcu 2013 roku z inicjatywy lekarzy i pielęgniarek pracujących w medycznym hospicjum domowym.

Naszą misją jest niesienie pomocy chorym i ich rodzinom oraz wspieranie postaw wolontaryjnych w środowisku lokalnym. Fundacja oprócz działań na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej realizuje szereg zadań społecznych, edukacyjnych i profilaktycznych.

Jednym z głównych celów naszej organizacji jest promocja opieki paliatywnej i hospicyjnej. W 2016 roku Zarząd Fundacji rozpoczął starania zmierzające do wybudowania w Rybniku Hospicjum Stacjonarnego. Zainicjowaliśmy kampanię informacyjną, dzięki której o naszej inicjatywnie dowiedzieli się mieszkańcy regionu oraz władze samorządowe. Nasze zaangażowanie doprowadziło do pozyskania grona sojuszników, którzy finansowo, organizacyjnie i logistycznie wspierają fundację w realizacji jej celu.

Fundacja ściśle współpracuje z medycznym hospicjum domowym prowadzonym przez Przychodnię Puls-Med w Rybniku.

Od marca 2016r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 

Słów kilka o fundacji

PAMIĘTAJMY, ŻE POMAGANIE JEST PIĘKNE, A NAJDROBNIEJSZY GEST MA SENS, BO ZMIENIA CZYJŚ ŚWIAT

Praca w Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie

Praca w Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie

Fundacja Puls Med Blisko Ciebie zatrudni osobę do pracy. Zadaniem tej osoby będzie koordynowanie wolontariatu, pozyskiwanie i realizacja grantów, organizowanie zbiórek publicznych, ...
Fotorelacja z II RYBNICKIEJ KONFERENCJI MEDYCZNEJ

Fotorelacja z II RYBNICKIEJ KONFERENCJI MEDYCZNEJ

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, Panu Prezydentowi Piotrowi Kuczerze, Szymonowi Hołowni za przybycie na II Rybnicką Konferencję. Szczególne podziękowania należą się ...

Z naszej galerii

Facebook FanPage